"Enter"a basıp içeriğe geçin

Hakkımızda

Sosyal bilimler ya da beşeri bilimler insana ve topluma dair bütün alanları kapsayan, insanı ve toplumu inceleyen araştıran bilim alanıdır. İnsanın biyolojik olduğu kadar toplumsal bir varlık olması hasebiyle, bu yönünün araştırılması sosyal bilimlerin amacıdır. 21. yüzyıl insanının teknolojik gelişmeler ışığında geçirdiği ve geçireceği dönüşümleri ortaya koyup analiz etmek ve gerekiyorsa çözüm bulmak sosyal bilimlerin işlevlerinden biridir.

Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi olarak özellikle sosyal bilimlerin bu işlevini öne çıkarmak gayesindeyiz. İçerisinde bulunduğumuz yüzyılda insanın sahip olması gereken yeterlilik ve beceri alanlarından birinin de teknoloji ile insani değerlerin kaynaşması olduğunu düşünerek bu alanda farkındalığı artırmak hedefi ile gençleri beşeri bilimler alanları ile ilgilenmeye teşvik etmek, bu alanlara ilgiyi artırmak amacındayız.

Bilimin bir bütün olduğunun bilinciyle, disiplinlerarası çalışmalara açık olduğumuzu belirterek maksadımızın insanı ve toplumu farklı bakış açıları ile incelemek olduğunu belirtiriz.

Haziran ayında olmak üzere senede bir kere yayınlanan dergimiz, düşünen, araştıran, fikir üreten, herkesin çalışmalarına açıktır.