"Enter"a basıp içeriğe geçin

Yazım ve Yayın İlkeleri

 • Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi Sosyal Bilimler Dergisi yılda bir sayı olmak üzere tematik olarak yayınlanan ulusal bir dergidir.
 • Her yeni sayı öncesi çıkacak sayının teması duyurulmakta ve bu temaya uygun sosyal bilimler alanında yazılmış araştırma veya inceleme makalelerine yer verilmektir. Dergi Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereği Haziran 2022 sayısından itibaren tema dışı makaleler de ayrıca kabul edilmektedir.
 • Dergimiz disiplinlerarası çalışmaları desteklemekte ve önemsemektedir.
 • Yazılarınızı besiktasbilsemdergi@gmail.com eposta hesabına gönderebilirsiniz
 • Dergide yayınlanacak yazılar dergi yayın kurulunun denetiminden geçmektir. Yazım ve içerik açısından yayınlanmaya uygun olmayan yazılar gerekçeleri ile birlikte yazarlara bildirilir.
 • Yazarlar, gönderdikleri çalışmaların tümüyle kendilerine ait olduğunu, intihal yapmadıklarını, diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi Sosyal Bilimler Dergisi yayın kurulu yazarların çalışmaları ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Kaynak gösterme APA 6’ya göre yapılacaktır.
 • Yazarlar yazılarını “Araştırma Makalesi Yazım Şablonu” veya “İnceleme Makalesi Yazım Şablonu” üzerindeki yönergeler doğrultusunda düzenlemelidir. (İndirmek için tıklayınız Araştırma Makalesi Yazım Şablonu   İnceleme Makalesi Yazım Şablonu )
 • Görsel sanatlar alanında üretilen eserler eserin taratılan kopyası ve ‘Eser Tanıtım Metni’ ile birlikte e-posta yoluyla gönderilir. ‘Eser Tanıtım Metni’ni verilen şablon üzerinde düzenleyiniz.  (İndirmek için tıklayınız Eser Tanıtım Metni )
 • Katılımcı, dergiye gönderdiği eserlerin tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi Sosyal Bilimler Dergisi yayın kurulu katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Eserlerin içerikleriyle ilgili detaylı bilgiler her sayı öncesinde ayrıca duyurulacaktır. Bu duyuruların takip edilmesi önerilir.

KİMLER YAZI VE ESER GÖNDEREBİLİR?

 • Merak eden, sorgulayan, araştıran; araştırmalarını/gözlemlerini düzenleyip bir araya getiren ve bulgularını/eserlerini paylaşmak isteyen her yaştan yazar/sanatçı dergimize yazı/eser gönderebilir.